ჩვენს შესახებ

კომპანიის მოკლე აღწერა

როდესაც 2017 წელს "ქლინ ნეტმა" დაიწყო ფუნქციონირება, ჩვენი მიზანი იყო, რომ CLOUD სერვისები ყოფილიყო ყველასთვის ხელმისაწვდომი - ბიზნესებისთვის, სტარტაპებისთვის, სტუდენტებისთვის, დეველოპერებისთვის და საწარმოებისთვის, რათა ყოფილიყო შესაძლებლობა ნებისმიერ ენთუზიასტს შეექმნა რაღაც განსაკუთრებული.

ჩვენ ახალ ტექნოლოგიებზე დამყარებულ მაღალი ხარისხის CLOUD სერვისების ვთავაზობთ მომხმარებლებს.  ჩვენი მიზნები ყოველთვის ემყარება ხარისხის სტაბილურობას, მაღალ პროფესიონალიზმს, მომხმარებლების კონფიდენციალურობას და საქმისადმი სიყვარულს.

ქლინ ნეტი მომხმარებლების ინტერესების მიერ შექმნილი კომპანიაა, რომლისთვისაც მომხმარებლის ინტერესები ყველაზე მნიშვნელოვანია. კომპანია ახორციელებს 24/7/365 რეალურ ტექნიკურ დახმარებას, რათა შექმნილი ან მოსალოდნელი პრობლემა მოგვარდეს მინიმუმამდე დაყვანილი დროის მონაკვეთში.

ჩვენ ვეხმარებით ბიზნესის მფლობელებს, მეწარმეებს, ბლოგერებს და ციფრული ენთუზიასტებს, თავიანთი ონლაინ ხედვა რეალობად აქციონ. 
   ქლინ ნეტი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ავტორიზირებული პროვაიდერია.